08 maj 2017

Midroc gör ett av sina bästa resultat någonsin!

Midroc Europe redovisar i sin Annual Review för 2016 en omsättning på 5,6 miljarder och ett resultat före skatt på 290 miljoner. Det är ett av de bästa operativa resultaten som Midrockoncernen någonsin uppnått.

Omsättnings- och resultatutvecklingen drivs av såväl en stark och stabil svensk konjunktur som Midrocs starka marknadsposition och attraktiva erbjudanden. Under året strukturerades koncernens verksamhet i tre olika affärsområden: Investment, Properties och Contracting. Samtliga affärsområden har haft en stark utveckling under 2016.

För affärsområdet Properties, som samlar Midrocs verksamheter inom fastighetssektorn, var 2016 ett transaktionsintensivt år. Bolagen har gynnats av en stark värdeutveckling på fastigheter och stark efterfrågan på både kommersiella fastigheter och bostäder. Bolagen har lyckats väl i strategin med att stärka positionen i Storstockholm.

Bolagen inom affärsområdet Contracting erbjuder entreprenadtjänster till infrastruktur-, industri- och byggsektorn. Affärsområdet har, trots allt tuffare konkurrens och pressade marginaler, haft ett gynnsamt år med god efterfrågan. Omsättningen lyfte som helhet med 7,5% jämfört med 2015, och Midroc Electrogruppen förbättrade sitt resultat med hela 20% i jämförelse med fjolårets rekordsiffror.

Affärsområdet Investments, som investerar i ny teknik huvudsakligen inom cleantech och life science, har haft en stabil portföljutveckling och genomförde bl.a. en mycket framgångsrik börs-notering av teknikbolaget Crunchfish AB.

− 2016 var sammanvägt ett bra år för Midroc-koncernen, men det finns ytterligare potential i flera av våra bolag. Inledningen på 2017 har varit mycket positiv, och vi ser med tillförsikt på utvecklingen för samtliga affärsområden. Våra industrikunder står inför flera stora projekt och investeringar, och på fastighetssidan förväntar vi oss stigande omsättning när flera betydande utvecklingsprojekt når bygg- och kommersialiseringsfas, säger Christer Wikström, en av Midrocs koncernchefer.

Läs mer
Midrocs Annual Review 2016 finns tillgänglig här.
Beställ en tryckt version via info@midroc.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Roger Wikström, koncernledningen, 010-470 70 32, roger.wikstrom@midroc.se
Christer Wikström, koncernledningen, 010-470 70 31, christer.wikstrom@midroc.se
Thomas Mårtensson, koncernledningen, 010-470 70 26, thomas.martensson@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här