06 oktober 2016

Utbildad personal ger säkra skruvförband

En bra utbildning i skruvförband är en god investering för att minska risken för haveri och därmed stora ekonomiska och personliga skador.

På alla industriprodukter och industrianläggningar finns en stor mängd skruvförband. Många av dem är kritiska för verksamheten. Trots det är det få som tänker på hur viktig skruvens funktion är.

En felmonterad skruv kan orsaka dyra driftsstopp, stora skador på egendom och miljö, svåra personskador och i värsta fall dödsfall.

En normalstor industrianläggning har cirka 30.000-40.000 skruvförband. Att dra åt alla med styrda verktyg kräver många arbetstimmar. Å andra sidan kan ett produktionsstopp, orsakat av ett havererat skruvförband, kosta mellan SEK 300.000 och en miljon kronor i timmen i produktionsbortfall. 

– På ett raffinaderi till exempel kan en skruv för 20 kronor hålla ihop en anläggning som ska dra in miljoner kronor per dag. Så även om skruven bara kostar 20 kronor är dess funktion värd miljoner, berättar Fred Egman, utbildare på Metalock.

Ett ton kursmaterial

Metalock håller kurser i skruvteknik, ungefär en gång i veckan. Varje kurs varar i två dagar. 80 procent av utbildningarna görs hos kunderna och kurstillfällena anpassas gemensamt med kunden.

 – När vi är hos kund tar vi med oss verktyg och ett ton skruvmaterial, kommenterar Fred Egman.

På ett av våra större svenska industriföretag inom fordonsbranschen har Metalock bland annat utbildat underhållsingenjörer i pneumatiska hamrar med gott resultat.

– Det går som smort nu efter utbildningen. Inte en enda dragstång har gått sönder sedan vi ökade längddragningen. Förbättringen leder till en kostnadsreducering på ca 800.000 SEK på helåret, säger Henrik Gustafsson, underhållsingenjör.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här