04 mars 2016

Scharins-sanering i återställningsfas

EkoTecs stora saneringsarbete på den s k Scharinstomten vid Skellefteälven är inne i återställningsfasen som kommer att pågå till 2017. Med start för sex år sedan har arbetet genomförts i fyra etapper.

Redan nu märks effekterna av saneringen då nyligen utförda mätningar visar att dioxin inte längre finns i älvens vatten. Största saneringen i Skellefteå Uppdragsgivare var Skellefteå kommun och detta är den största saneringen som utförts i kommunen.

- Det har varit ett bitvis mycket krävande saneringsarbete, framför allt med tanke på de instabila markförhållandena, berättar Peter Nordlinder, projektledare på EkoTec. Dessutom har det dykt upp oväntade saker hela tiden, bl a hittade vi en hel bil begravd på ett ställe där vi grävde! Närheten till älven har också inneburit att det trängt in vatten som vi har fått pumpa undan och ta hand om.

Sammantaget betecknas saneringen som mycket lyckad, inte minst med tanke på att kostnaderna har hållit sig inom ramarna.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här