02 november 2016

Rivning och sanering i Västerås

Midroc Miljöteknik genomför för närvarande en entreprenad avseende St1:s f d depå på Sjömansgatan i Västerås.

Arbetet omfattar rivning av betongkonstruktioner och sanering av markområdet.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här