03 november 2016

Nytt uppdrag på Loudden

Midroc Miljöteknik har fått ytterligare ett uppdrag på Loudden.

Det handlar om rivning av en oljecistern åt Preem vid deras depå på Loudden i Stockholm.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här