10 november 2016

Nya lagerhus till ABB

Metalock har fått en tillverkningsorder från SKF på en ny typ av lagerhus till ABB. Lagerhusen används i fartygspoddar och den nya konstruktionen öppnar nya marknadsmöjligheter.

Fartygspoddar (roderpropellrar) kan liknas vid stora utombordare som sitter under skrovet. De ersätter traditionella axelarrangemang och roder och ger fartyg och oljeriggar mycket god manöverförmåga. Tillverkningsordern från SKF gäller en ny typ av lagerhus till ABB:s fartygspoddar där det ena locket är integrerat i huskroppen. 

– Det är komplicerat och svårt att komma åt i botten på locken. Men genom att göra prototypen på en mindre modell och genom att tänka till och använda förlängare fick vi fram ett fungerande tillverkningskoncept, berättar Lars Svensson, Avdelningschef Machining på Metalock.

Öppnar nya marknadsmöjligheter

Fördelarna med de nya lagerhusen är bland annat att de kan monteras i trängre utrymmen och att man exempelvis kan ha en bromsskiva i ena sidan, vilket öppnar nya marknadsmöjligheter. 

– Produkten lämpar sig för poddar med beteckningen 0225-B. Vi tror att de flesta mindre modellerna av fartygspoddar kommer att få integrerade lock i framtiden. Det traditionella konceptet är trots allt tolv till 15 år gammalt, säger Lars Svensson. 

Produceras i Metalocks senaste maskin

Lagerhusen produceras i Metalocks senaste maskin, Toshulin Power Turn 1000 C1 – en flerfunktionsmaskin som svarvar, borrar och fräser.

– Vi investerade i den här maskinen just för att kunna ta den här typen av jobb. Att vi kan göra allt i en maskin istället för tre ger kortare ledtider och gör både oss och våra kunder mer konkurrenskraftiga. Sedan krävs det förstås även utbildad och kompetent personal för att leverera med hög kvalitet och extrem precision även vid stora volymer, kommenterar Lars Svensson.

Med ordern uppnår Metalock ett stabilare produktionsflöde inom tung maskinbearbetning, som förutom lagerhus till fartygspoddar även omfattar lagerringar till vindkraftverk och detaljer till pumpar.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här