18 augusti 2016

Mobil svetsautomation - en ovanlig styrka

Svetsautomation är vanligt i verkstadsmiljö, men ganska ovanligt ute på fältet. Metalock är ett av få företag som erbjuder svetsautomation på plats ute hos kunden, vilket ger en klar fördel vid svetsning av stora fogar.

Mobil svetsautomation är en helmekaniserad svetsmetod där svetsningen utförs av en svetstraktor. Det är en applikation som passar för grövre jobb eftersom det krävs en stor volym på svetsfogen för att det ska vara lönsamt. 

– Det finns en gräns för när det är mer ekonomiskt lönsamt med mekaniserad svetsning, jämfört med manuell svetsning. Den går vid gods med en diameter på över tre meter och en tjocklek på mer än 20 mm. Ett exempel är roterande ugnar, berättar Jon Ström, Internationell svetsspecialist (IWS) och projektledare på Metalock.

Vid svetsautomation åker svetstraktorn på det som ska svetsas samtidigt som den utför svetsningen. Metalocks svetstraktor är cirka en meter hög och 0,5 x 0,5 meter vid basen och dess strömkälla kan befinna sig upp till 60 meter från svetsstället.

 Bättre resultat på kortare tid

Svetsautomation sparar mycket tid åt kunden då två operatörer som kör en svetstraktor under åtta timmar motsvarar sex svetsare som svetsar manuellt i treskift under ett dygn.

Jämfört med manuell svetsning är parametrar som värmetillförsel och svetshastighet mer konstanta. Det ger ett snyggare resultat, som håller en högre kvalitet med högre hållfasthet. Men det är inte alla som klarar av att utföra mobil svetsautomation. 

– Våra certifierade operatörer har ibland fått hjälpa kollegor i branschen med den här typen av jobb, säger Jon Ström avslutningsvis.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här