23 december 2016

Midroc och Riksbyggen bygger framtidens hållbara bostadskvarter i Ulleråker, Uppsala

Tillsammans har Midroc och Riksbyggen vunnit en markanvisningstävling om cirka 300 nya bostäder i Ulleråker, Uppsala. Det nya bostadskvarteret kommer att innehålla det senaste när det gäller skapa ett hållbart boende och en arkitektur som sticker ut.

– Det är hit som många studiebesök kommer att gå under de kommande tio åren när man besöker Uppsala för att titta på framtidens boende. Uppsala går nu i spetsen när det gäller att skapa boenden som både värnar om miljön och bidrar till att de boende kommer närmare varandra, säger Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala.

Midrocs och Riksbyggens vinnande förslag ska utgöra en stad i staden och bygger på tanken att människor ska dela innergård, bil, cykel och saker. Istället för en privat bostadsgård utformas en publik så kallad pocketpark med öppna gräsytor, vattendammar och planteringar. Möjlighet för de boende att odla närproducerad mat kommer också att finnas.

– Vi vill göra det lätt för de boende att leva klimatsmart, säger Johan de Besche, affärschef på Midroc Property Development. Det är vår bärande idé i det här utvecklingsprojektet. Till exempel kommer de boende att kunna nyttja en gemensam cykel- och bilpool.

– Vi är mycket glada över att vi vunnit markanvisningen och får möjligheten att använda hela Riksbyggens breda kompetens när det gäller att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer, säger Roger Yrjas, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Midrocs fokus på hållbarhetsaspekter ger utrymme för nya tekniska lösningar som till exempel nyttjande av solenergi där överproduktion av energi i kvarterets energisystem kan nyttjas externt. Byggmaterialen väljs utifrån klimatpåverkan ur ett livscykelanalysperspektiv.

Midroc har utgjort huvudprojektledare, och kommer att uppföra 150 bostadsrätter i det norra kvarteret. Riksbyggen kommer att uppföra 142 bostadsrätter, och inom området planeras också för 1 200 kvadratmeter småskaliga, flexibla lokaler. Byggstarten är planerad till 2017.


Se Midrocs och Riksbyggens vinnande förslag här.

Fakta Midrocs del

  • Byggherre: Midroc Property Development AB
  • 150 bostadsrätter och drygt 200 kvm lokaler.
  • 8 125 kvm BOA, 225 kvm LOA
  • Arkitekt: Erik Giudice Architects
  • Midrocs investering uppgår till ca 500 miljoner kronor

För ytterligare information, kontakta

Johan de Besche, affärschef, Midroc Property Development, tfn 010-470 71 02

Roger Yrjas, marknadsområdeschef, Riksbyggen, tfn 018-18 97 40

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här