17 oktober 2016

Midroc Automation får miljonorder gällande modernisering av Svensk Kärnbränslehantering AB

Midroc Automation AB kommer under 2016-2017 att genomföra en modernisering av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) fyra bränslehanteringsmaskiner på SKB:s anläggning Clab i Oskarshamn.

Projektet innefattar bl.a. byte av styrsystem, HMI (Human Machine Interface), drivsystem, motorer, givare mm.

Även en uppgradering av systemets säkerhetsfunktioner till gällande krav kommer att ske samt leverans av en ny simulator för utbildning, test och verifiering.

Arbetet på Clab genomförs till en stor del av Midrocs lokala installationsverksamhet som har en gedigen erfarenhet av arbete på kärntekniska anläggningar hos framförallt OKG.

"Extra roligt är det att projektet genomförs i direkt anslutning till ett redan genomfört projekt där samarbetet mellan Midrocs olika enheter och SKB fungerat mycket bra."

För mer information kontakta:

Jonas Kjerrman
Midroc Automation
jonas.kjerrman@midroc.se, tel: 010-470 77 46

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här