01 mars 2016

Midroc är en av Sveriges mest spännande arbetsgivare

Karriärföretagen utser varje år Sveriges Topp 100 mest spännande arbetsgivare. För tredje året i rad är vi ett av dessa utvalda Karriärföretag.

Karriärföretagen har sedan 2011 identifierat Sveriges främsta företag att arbeta på. Utmärkelsen att vara Sveriges Topp 100 mest spännande arbetsgivare delas årligen ut till företag som aktivt fokuserar på medarbetarnas utveckling, ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats. 2016 är Midroc ett av 100 Karriärföretag, och det för tredje året i rad. I juryns motivering står följande:

"Midroc kombinerar på ett framgångsrikt sätt det lilla företagets många fördelar med storföretagets styrkor. Detta ger medarbetarna mycket inflytande och stora möjligheter att påverka den egna karriärvägen. Företaget arbetar också mycket framgångsrikt med affärsskolan Midroc Business School och en rad andra aktiviteter för kompetensutveckling. Tillsammans med en kultur som främjar balans mellan arbete och fritid utses Midroc till ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2016."

Midroc Business School är både ett verktyg för kompentensutveckling och för kulturbyggande. Det är bara ett exempel på ett långsiktigt arbete med att bygga den interna kulturen. Bland annat innebär den att arbeta tillsammans för att nå målen, där stort fokus också läggs på medarbetarens eget ansvar och utveckling. Förutom utnämningen till Karriärföretag tre år i rad har arbetet också uppmärksammats i form av en 8:e plats i Universums ranking Sveriges Bästa Arbetsgivare 2015.

– Korta beslutsvägar, en kultur som genomsyras av en vilja att jobba tillsammans för att leverera på bästa sätt och stora möjligheter att jobba i spännande projekt tror jag är huvudanledningarna till att vi fått de här utmärkelserna, säger Moa Wennström, HR Manager på Midroc Support.

– Det är alla medarbetare som tillsammans skapar den här kulturen. Både vad gäller Karriärföretagen och Sveriges Bästa Arbetsgivare är medarbetarna själva med och tycker till, det gör oss extra stolta. Vi får utmärkelserna för att våra medarbetare trivs, och det är skönt att få ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt, avslutar Moa Wennström.

Mer information

Besök Midrocs Karriärföretagen-sida: karriarforetagen.se/company/midroc 

Läs mer om att jobba på Midroc

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här