09 november 2016

Företagskulturen som skapar Sveriges nöjdaste medarbetare

Midroc är populärare än företag som ÅF, Sweco och Skanska när medarbetarna får säga sitt. I Universums ranking över Sveriges bästa arbetsgivare bland stora företag klättrar vi från en åttonde- till en femteplacering. Ett långsiktigt och uthålligt kulturarbete tillsammans med synliga och lyssnande chefer bidrar till framgången.

På Midroc har man sedan 2008 haft ett strategiskt och systematiskt kulturarbete för att skapa högpresterande team. Alla medarbetare erbjuds möjlighet att delta i så kallade medarbetarskapsdagar, där man oavsett roll får samma utbildning. Dagarna innehåller bland annat konkreta dialogverktyg, belyser vikten av relationer och får medarbetaren att reflektera över sin egen påverkan. Man får också ta del av Midrocs gemensamma tankemodeller som ger utrymme för nya, innovativa tankesätt. Medarbetarskapsdagarna genomförs av Midrocs egen affärsskola med anställda specialister inom beteendevetenskap.

– För mig var medarbetarskapsdagarna ett bra sätt att komma in i bolaget som nyanställd. Det gjorde att jag fick en personlig förståelse kring Midrocs olika verksamhetsområden och jag insåg vilken enorm kompetens vi medarbetare har tillsammans. Midrocs kultur kännetecknas av en stark gemenskap och familjekänsla och det märks att våra koncernchefer och vd:ar har ett genuint intresse i att vi alla ska känna just det, säger Robert de Montigny, projektledare inom Midroc Project Managements byggavdelning.

De senaste åren har företagsledningen lagt extra tid på att möta medarbetare ute i verksamheten för att skapa delaktighet och engagemang.

– Inom Midroc tror vi på att göra saker tillsammans och jag är stolt över vår företagskultur. Den bygger på gemenskap och hämtar inspiration från idrotten med engagerade spelare på plan och tränare som tar ett långsiktigt ansvar, i kombination med ett modernt och digitaliserat arbetssätt, säger Roger Wikström från Midrocs koncernledning.

I år fyller Midroc 20 år, vilket uppmärksammades i augusti med ett evenemang i Globen. Midrocs medarbetare från hela världen fanns på plats för att delta tillsammans med ledning och ägarrepresentanter.

– Med vårt 20-års jubileum uppmärksammade vi vad vi har åstadkommit tillsammans de här tjugo åren. Att få dela detta med medarbetarna och dessutom få lyssna till vår ägare Mohammed Al Amoudis tal där han uttryckte sin stolthet över vad vi har gjort och gör för att bidra till en bättre framtid, var fantastiskt, avslutar Roger Wikström.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Roger Wikström, koncernledningen, Midroc Europe
Tel: 010-470 70 00
roger.wikstrom@midroc.se

Moa Wennström, HR-chef Midroc Support
Tel: 101-470 70 30
moa.wennstrom@midroc.se

LiseLotte Bate, rektor, Midroc Business School
Tel: 010-470 70 18
liselotte.jbate@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här