29 september 2016

Eftertraktade kurser i skruvförband

Metalocks kundanpassade utbildningar vänder sig till alla som kommer i kontakt med skruvförband. De hålls antingen hos Metalock i Göteborg eller hos kunden.

Metalock har genom åren samlat på sig en gedigen praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om åtdragning av skruvförband som de gärna delar med sig av. Därför håller företaget kurser i skruvteknik, ungefär en gång i veckan. Varje kurs varar i två dagar.

– Vi erbjuder utbildning i säkra metoder för att minimera risken för läckage i skruvförband. Grunden är att förstå komplexiteten bakom skruvteknik och skruvförband. Det är viktigt att veta hur och varför man ska använda styrda verktyg, som verifierar kraften som drar åt, berättar Fred Egman, en av tre utbildare på Metalock. Han har under de senaste fem åren utbildat ca 1.200 personer i skruvförband och skruvteknik.

– Kursdeltagarna får insikt så att de kan göra rätt. I kurserna ingår utbildning kring olika materialtyper, styrkan i skruvstålet, skruvens funktion och hur man utför nödvändiga beräkningar, tillägger han.

Körkort för styrda verktyg

Under kurserna används antingen kundens egna eller Metalocks verktyg. Utbildningarna anpassas utifrån kundens behov och sträcker sig från grundläggande nivå till hög teknisk nivå och omfattar hydrauliska, mekaniska, elektriska och pneumatiska momentverktyg, hydraulisk skruvsträckning, fästelementteknik och säkerhet.

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett diplom och ett körkort för styrda verktyg, med uppföljning vart fjärde år.

– I utvärderingarna som görs efter varje kurs får våra utbildningar högt betyg av deltagarna. Snittet ligger på 4.8 av 5.0, vilket är väldigt bra. Det är ovanligt med ett snitt över 4.0 i Sverige, avslutar Fred Egman.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här