20 februari 2015

Workshop - Riskbaserat underhåll för prioritering av underhållsinsatser

Söker du input till hur du kan utveckla strategin och prioriteringen för underhållet på dina olika maskiner och anläggningar? Välkommen att delta i vår kommande workshop - Riskbaserat underhåll för prioritering av underhållsinsatser.

Vill du i samband med överlämning av en nyinstallation även kunna leverera ett underhållsprogram som säkerställer kraven på tillgänglighet?

Vår kommande workshop kan ge dig lite vägledning.

Inom det riskbaserade underhållet finns systematik, metoder och verktyg för att komma fram till rätt prioritering med hänsyn till kostnad/nyttan.

På denna workshop går vi igenom tankesätt och metodik för riskhantering och underhållsplanering med hjälp av strukturerad feleffektsanalys.

Formatet är interaktivt och diskussioner och kunskapsdelning är viktiga inslag.

I ett bra riskbaserat underhåll minimerar vi riskerna mot oönskade händelser och vi förstår hur skyddsbarriärerna mot olika händelser skall se ut. Vi har ett underhållsprogram där vi med hänsyn till kostnaden och nyttan prioriterat underhållsinsatserna utifrån funktionernas kritikalitet.

NÄR: 12 mars kl 09:00-12:30

VAR: Midroc, Falkenbergsgatan 3, (7 tr), Göteborg

KOSTNAD: Gratis

ANMÄLAN TILL: 
Sini Jaakkola
072 700 3932, sini.jaakkola@midroc.se (senast 6 mars)

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här