28 maj 2015

Unikt samarbete mellan Qatar och Sverige ger Gulfstater ny svensk miljöteknologi

I en speciell fullskalig anläggning i Qatars huvudstad Doha ska ny och revolutionerande miljöteknik från fyra svenska företag visas upp. På sikt kan detta innebära att en lång rad Gulfländer väljer svensk teknologi i en stor satsning på hållbar utveckling.

Det är innebörden i ett avtal som slutits mellan Midroc New Technology och GORD, samarbetsorgan för forskning och utveckling för de sex Gulfstaterna i GCC (Gulf Cooperation Council).

- Med resurser från Qatar och teknologi från Midrocs portföljbolag kommer vi att kunna visa upp nya lösningar som är långsiktigt hållbara för vår planet och som kan förverkligas redan nu, säger Göran Linder, vd för Midroc New Technology.

Den fullskaliga demonstrationsanläggningen ska ligga i Qatar Science & Technology Park och rymma olika funktioner, från bostäder och arbetslokaler till växthus. Meningen är att man ska kunna se alla dessa teknologier på ett och samma ställe från sensommaren 2015 och framåt.

Samarbetsorganet GORD ansvarar för framtagandet av hållbara lösningar för hela GCC (Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Oman, Kuwait och Bahrain). Därför kan de innovationer som nu ska presenteras på sikt bli standard för alla dess medlemsstater. I strävan att påskynda införandet av världsförbättrande teknologier får fyra svenska företag från Midrocs portfölj en unik position.

PowerCell har utvecklat teknologi med bränsleceller som omvandlar diesel och vätgas till elektricitet. Den gör att man kan minska energiförbrukningen med 50 procent samtidigt som avgaser och giftiga utsläpp helt elimineras.

Heliospectra vars intelligenta belysningssystem för växthusodling också klarar extrema miljöer.  Jämfört med konventionella lösningar går det åt mindre energi och vatten, man slipper svinn, får ut mycket mer gröda – och grödorna smakar bättre.

Air2Air som med sin teknologi för både värme- och fuktväxling ger bästa möjliga inomhusklimat med minsta möjliga energiåtgång.

SolarWave med sina solcellsdrivna system för vattenrening och avsaltning gör det möjligt att använda vatten som annars varit otjänligt. Deras kompakta anläggningar kan vara allt från ryggsäckssmå till sådana som klarar tusentals liter i timmen.


De två parter som slutit avtalet är:
Midroc New Technology, ett riskkapitalbolag inom koncernen Midroc Europe som investerar i banbrytande teknologier med global relevans inom miljö och förnyelsebar energi.

Gulf Organization for Research and Development (GORD), en icke vinstdrivande statlig organisation som syftar till att främja miljövänliga och hållbara lösningar i såväl Qatar som länderna inom samarbetsorganisationen GCC, Gulf Cooperation Council.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Linder
VD, Midroc New Technology 
Telefon: 010-470 70 61
E-post: goran.linder@midroc.se

Mer informtion om portföljbolagen finns på hemsidan för Midroc New Technology, samt på bolagens respektive hemsidor.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här