02 januari 2015

Omorganisering stärker Midrocs installations- och automationsverksamhet

Från och med 1 januari 2015 omorganiseras Midroc Electro AB i och med att division Automation blir ett separat bolag. Ett holdingbolag, Midroc Electro Gruppen AB, skapas för att säkerställa fortsatt kontinuitet och konkurrenskraft i gemensamma projekt.

Midroc Electro har vuxit med samma organisation i många år. För att säkerställa fortsatt utveckling och bli starkare inom båda segmenten installation och automation görs nu en omorganisation.

Midroc Electro AB:s tidigare vd Karl-Ivar Jönsson axlar rollen som vd i Midroc Electro Gruppen AB.

– Två av våra mest rutinerade medarbetare blir vd i de nya bolagen. Jonas Bergmark, som jobbat fjorton år hos oss, blir vd för Midroc Automation och Mikael Vestlund, med 32 år i företaget, blir vd för Midroc Electro, säger Karl-Ivar Jönsson.

Läs mer om omorganiseringen i tidningen Kontakt.

För mer information, vänligen kontakta

Karl-Ivar Jönsson
VD Midroc Electro Gruppen AB
010-470 75 00, karl-ivar.jonsson@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här