01 april 2015

Midrocs byggentreprenadverksamhet bolagiseras

Midroc Europe utvecklar kontinuerligt sina verksamheter och kunderbjudanden för att möta nya, förändrade marknadsbehov. Som ett resultat av det bolagiseras nu Midrocs byggentreprenadverksamhet, och den naturliga kopplingen som finns mellan byggentreprenad- och fastighetsutvecklingsverksamheten förstärks organisatoriskt.

Det nya bolaget, Midroc Construction, startar sin verksamhet idag.

- Vi kommer att utveckla och bygga både bostäder och övriga hus i Storstockholmsområdet och i Skåne, säger Lars-Erik Einerman, vd i nybildade Midroc Construction. Den här satsningen kommer lägligt, eftersom vi befinner oss i ett gott marknadsläge. Vi ser en utvecklingspotential som snabbt kan realiseras i nya projekt.

Syftet med omorganisationen är också att på ett bättre sätt kunna tillvarata möjligheter till synergier som finns inom Midroc Europe-gruppen. Efter omorganisationen kommer Midroc Project Management AB att vara ett renodlat konsultbolag inom bygg & infrastruktur, energi och industri, både nationellt och internationellt, medan Midroc Construction AB kommer att bedriva byggentreprenadverksamhet.

Konsultverksamheten inom Midroc kvarstår i Midroc Project Management som fortsätter att utveckla konsultuppdrag inom olika kompetensområden och i investeringsprojekt.

– Förändringen genomför vi för att skapa de bästa förutsättningarna för respektive verksamhet. Midroc Project Management expanderar och renodlar sin konsultverksamhet för att bidra till utvecklingen av våra kunders verksamhet på bästa sätt, säger Stefan Kronman vd i Midroc Project Management.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars-Erik Einerman 
VD Midroc Construction AB
tfn: 010-470 71 67

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här