28 januari 2015

Midroc vinner nytt ramavtal med E.ON

Midroc Project Management har vunnit ett nytt ramavtal med energibolaget E.ON Sverige, som leverantör av tekniska konsulttjänster. Avtalet, som löper över 18 månader, omfattar alla helägda bolag inom E.ON Sverige-koncernen och berör teknikkonsulter inom samtliga kategorier.

Midroc Project Managements (MPM) ramavtal med E.ON Sverige AB omfattar leverans av samtliga tekniska konsulttjänster och gäller för alla helägda bolag inom E.ON Sverige-koncernen, samt för OKG AB och Oskarshamn Energi AB. Avtalet löper från den 1 januari 2015 till den 30 juni 2016.

– Ramavtalet är ett resultat av ett stort förtroende från E.ON i kombination med ett långvarigt och givande samarbete sedan tidigare, säger Roy Svantesson, affärsområdeschef Energi Industri Väst, MPM.

Midroc, som har varit leverantör av tekniska konsulttjänster till ett flertal E.ON-bolag under många år, ser nya möjligheter i och med det fortsatta förtroendet. I den senaste upphandlingen valde E.ON att begränsa antalet konsultföretag, vilket bådar gott för ett utökat samarbete parterna emellan.

– Midroc har en mycket hög teknisk kompetens och de resurser som krävs. Vi har jobbat i många gemensamma projekt genom åren och vårt samarbete har alltid fungerat väldigt bra, säger Azra Sapcanin, chef produktionsanläggning, E.ON Värme, Region Mitt.

– Vi är givetvis både glada och stolta över överenskommelsen, säger Roy Svantesson.

Midrocs samarbete med E.ON inleddes för åtta år sedan på Åbyverket i Örebro där MPM var delaktiga från tidiga studier till färdig anläggning av en ny panna, i Projekt Bio 70. I dag arbetar företagen i ett flertal gemensamma projekt; utöver Åbyverket, bland annat Händelöverket i Norrköping och fjärrvärmeverket i Åkersberga.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Roy Svantesson, affärsområdeschef
Energi Industri Väst, Midroc Project Management
tel: 010-470 71 58, epost: roy.svantesson@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här