06 november 2015

Midroc säljer 125 hyresrätter i Hyllie, Malmö

Midroc säljer 125 hyresrätter som kommer uppföras i Hyllie till Willhem. Byggstart sker under hösten och tillträde sker efter färdigställande.

Midroc har utvecklat kvarteret Saga vid Hyllie allé omfattande 125 hyresrätter i tre huskroppar, lokaler i bottenvåningarna samt 16 tvåplans radhus avsedda att upplåtas som bostadsrätter.

- I kvarteret Saga har vi utvecklat en mångfald av möjligheter, med en variation av bostäder för att tillgodose flera målgruppers behov i livets olika skeden, berättar Peter Syrén, vice vd i Midroc Property Development. Kvarteret Saga kan också ses som en grön lunga i en urban miljö, planerad för att de boende ska kunna träffas och lära känna varandra. Willhems förvärv av hyresrätterna inom området visar att det finns ett stort intresse på marknaden för utveckling av väl genomtänkta bostadsområden med blandade upplåtelseformer. 

Fakta om kvarteret Saga i Hyllie, Malmö 
Byggherre: Midroc Property Development AB
Arkitekt: Juul Frost
Byggstart: hösten 2015
Färdigställande: 2017

Projektet omfattar tre sammanbyggda flerbostadshus och en länga med radhus som omgärdar en gemensam innergård med stora grönytor och en lekplats. Lägenheterna kommer att uppföras i varierande storlekar, från 41 till 103 kvm, och inkluderar även studentlägenheter. Variationen i bostädernas storlek och upplåtelseform ska medge en bostadskarriär inom kvarteret. Den totala uthyrningsbara ytan i flerbostadshusen är 7 440 kvadratmeter.

Midroc är en av de största investerarna i Hyllie. Företaget utvecklar ytterligare ett bostadskvarter, kv Nanna, med ca 120 bostäder samt ett kontorshus i tio plan på totalt ca 8 000 kvadratmeter. Midroc har tidigare utvecklat Malmömässan och färdigställer inom kort kontorsfastigheten Hermod med en uthyrningsbar yta på 6 300 kvadratmeter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Syrén
VD Midroc Property Development
+46 10 470 74 06. 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här