15 oktober 2015

Midroc och Sh bygg utvecklar nya bostäder i centrala Uppsala

Midroc och Sh bygg kommer gemensamt att utveckla nya bostäder intill stadsparken, vid Svandammen och Flustret. Den nuvarande byggnaden som inrymmer gymverksamhet är kulturminnesmärkt och kommer att moderniseras varsamt.

- I Sh bygg har vi funnit en partner som delar vår ambition att skapa välplanerade bostäder på ett exceptionellt bra läge och med en arkitektur som sticker ut, säger Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development. Det här innebär ytterligare en satsning för oss i Uppsala. Midroc har tidigare erhållit en kommunal markanvisning i Östra Sala backe.

- Vi är oerhört glada att kunna meddela detta, säger Torbjörn Wennberg, vd i Sh bygg Fastighetsutveckling AB. Tillsammans med Midroc kommer vi att kunna utveckla fastigheten i linje med vår vision om liv, hälsa, kultur och boende i Uppsalas vardagsrum.

Midroc har förvärvat hälften av aktierna i bolaget som utvecklar det aktuella området av Sh bygg.

Under hösten påbörjas arbetet med en ny detaljplan i syfte att skapa nya bostadsrätter i varierande lägenhetsstorlekar samt lokaler för kommersiella verksamheter i bottenplan.

Samtidigt som samarbetet mellan Midroc och Sh bygg har formaliserats har också ett långsiktigt hyresavtal tecknats med Actic, som innebär att gymverksamheten i den kulturminnesmärkta jugendbyggnaden fortsätter efter en varsam ombyggnad. 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Skiöld
VD Midroc Property Development
+46 10 470 74 05

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här