19 november 2015

Midroc har Sveriges nöjdaste medarbetare inom industri, bygg och fastighet

Midroc rankas som Sveriges bästa arbetsgivare inom både industri, bygg- och fastighetssektorn. Det framgår av en karriärundersökning som nyligen genomfördes av Universum. Midroc, som deltar i undersökningen för första gången, placerar sig högst i branscherna i kategorin Stora arbetsgivare.

Sveriges Bästa Arbetsgivare är en årlig karriärundersökning som genomförs av employer branding-företaget Universum och jobbsajten Metrojobb. Midroc går in på åttonde plats i kategorin Stora arbetsgivare, vilket är den högsta placeringen för ett företag inom bygg- och fastighetssektorn och ett starkare resultat än för bolag som Skanska, PEAB och NCC. I undersökningen har medarbetarna bedömt sin egen arbetsgivare utifrån faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet. 

LiseLotte Bate, rektor för Midroc Business School, Midrocs egen affärsskola, tror att företagets topplacering tar avstamp i en kultur där alla kan känna sig delaktiga och där individuella egenskaper välkomnas. Genom affärsskolan får Midrocs medarbetare verktyg för såväl sin egen motivation som för kommunikation och konflikthantering. 

– Alla människor har olika egenskaper och motiveras av olika saker. Om du lär dig mer om dig själv och dina egna behov, lär du dig också att samarbeta bättre med andra. Tillsammans skapar vi helheten. 

Byggnationen av hotell Clarion Arlanda är ett exempel där LiseLotte och Midroc Business School varit delaktiga, bland annat genom att anordna workshops med fokus på gruppdynamik, hur man jobbar mot gemensamma mål och hanterar konflikter under resans gång. 

– Att jobba med mjuka parametrar som gruppdynamik är ganska nytt inom industri-, bygg- och fastighetsbranschen. Och visst innebär det en hel del utmaningar att bryta gamla arbetssätt i en ganska konservativ sektor. 

En fungerande gruppdynamik och återkommande utvärderingar innebär samtidigt att förtaget sparar tid och pengar, missförstånden blir färre och medarbetarna gör ett bättre jobb tillsammans. Det leder också till att Midroc blir en lärande organisation, på riktigt.

– Vi fokuserar inte bara på resultat inom Midroc utan också på hur vi når bättre resultat genom att samarbeta och utveckla våra projekt tillsammans. Både inom Midroc och tillsammans med våra kunder, säger LiseLotte Bate.

Att medarbetarna har stora möjligheter till personligt inflytande och till att påverka sin egen karriärväg tror LiseLotte också bidrar till att Midroc utsetts till Sveriges bästa arbetsgivare inom industri, bygg- och fastighetssektorn.

– Vi har ett mindre företags fördelar, med korta beslutsvägar och familjär stämning, samtidigt som vi erbjuder det stora företagets trygghet och långsiktighet. 

Fakta

Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare genomförs av employer branding-företaget Universum i samarbete med Metrojobb. I undersökningen bedömer medarbetarna sin arbetsgivare utifrån faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet. På Midroc har undersökningen genomförts bland ingenjörer i bolagen Midroc Project Management, Midroc Automation, Midroc Property Development och Midroc Construction.

För mer information, vänligen kontakta: 

LiseLotte Bate 
Rektor Midroc Business School
010-470 70 18

Roger Wikström
Koncernchef Midroc
010-470 70 32
 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här