01 november 2015

Midroc Automation - nu Siemens Solution Partner!

Midroc Automation har som första företag i världen certifierats som Siemens Solution Partner inom gruvdrift.

Som första företag i världen har Midroc Automation nu utsetts till Siemens Solution Partner Mining.

Siemens Solution Partner är ett globalt partnerprogram för systemintegratörer med bra branschkunnande och stor kunskap i programmering och tillämpning av Siemens automations- och drivprodukter. Kvalificerande tester genomförs för att bli certifierad partner och görs även löpande under partnerskapet.

Siemens och Midroc har samarbetat under många år och det är Midroc Automations förmåga att klara stora, komplexa projekt och då bland annat lyckade gruvprojekt med Siemens processtyrsystem Simatic PCS 7 som lett fram till denna certifiering.

Till den nya huvudnivån 1365 meter under jord i LKAB-gruvan i Kiruna, som säkerställer malmtillgången i ytterligare 20 år och klassas som Sveriges största industriprojekt, har Midroc Automation t.ex levererat en totalintegrerad logistiklösning med process- och tågstyrning för malmtransport med förarlösa tåg. Malmen förflyttas automatiskt och med högsta möjliga hastighet från brytställe till uppfordring utan att personsäkerhet tummas på – snabbt, säkert och i tid. Midroc Automation valde att använda sig av Siemens Simatic PCS 7 för att styra tågsystemet, knyta ihop alla signaler och kommunicera med omgivande system.

I och med denna certifiering är Midroc en av Siemens mest certifierade partners. Certifikatet överlämnades i september 2015 vid ett besök på LKAB där Kent Åkerlund, kundansvarig på Siemens, Thomas Walther, försäljnings- och marknadsansvarig för Minerals på Siemens i Tyskland, Åke Persson, försäljnings- och projektchef på Midroc Automation och Lennart Stålnacke, ansvarig på LKAB närvarade vid certifikatöverlämningen i styrcentralen.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här