21 mars 2014

Unik solcellsteknik revolutionerar vardagen för tusentals människor

Ny teknik, baserad på solceller, skänker rent vatten till områden där svår torka och långa avstånd gör att behovet är enormt. Det svenska företaget SolarWave har utvecklat en unik metod för att på ett enkelt och effektivt sätt ge tusentals människor tillgång till rent vatten.

SolarWave är företaget som har gjort sig ett namn internationellt som utvecklare av vatten­reningsverk, drivna av solenergi. Med hjälp av solens strålar har en enda handburen enhet kapacitet att rena så mycket som 700 liter vatten i timmen, utan några kemiska tillsatser. Beställare är dels skolor och sjukhus i utvecklings­länder, i områden där det råder brist på tjänligt vatten, dels räddnings­tjänst och fredsbe­varande styrkor, med uppdrag i katastrofområden.

– Vi utvecklar produkter för marknader som saknar både rent vatten och säker energi­till­försel. Merparten av våra produkter går till katastrofområden. När Räddnings­verket senast åkte till Filipperna hade de med sig vårt portabla reningssystem, säger bolagets vd Johan Wennerberg.

En av investorerna i SolarWave är Midroc. Nu samarbetar företagen i projektet Good Water, där Midroc finansierar tre vattenreningsanläggningar som en del av sitt sociala ansvarsarbete (CSR).

– Midroc bedriver sedan länge verksamhet i Mellanöstern och Afrika. Förutom ett tillskott av kapital, sitter de på ett nätverk inom de geografiska områden där vi verkar, som är värdefullt för oss, säger Johan Wennerberg, som hoppas att fler företag ska vilja investera i projekten framöver.

Behovet av vattenrening är gigantiskt; varje år skördar bristen på dricksvatten och god sanitet cirka 3 miljoner människoliv. 1,6 miljoner dödsfall relateras till följdsjukdomar från giftiga ångor som uppstår vid inomhuseldning, för att värma vatten. Av en afrikansk familjs genomsnittliga inkomst går 70 procent till diesel, fotogen, kol och ved. Att kvinnor och barn tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten utgör även ett hinder för bland annat jäm­ställdhet och utbildning.

– Jag var själv nyligen i Tanzania och fick uppleva vad vattenrening betyder för människorna där. Vi besökte två skolor och en sjukvårdsklinik och den glädje vi mötte är obeskrivlig. En helt fantastisk upplevelse, som gör en både ödmjuk och stolt, berättar Marina Vangstad, kommunikationschef på Midroc.

Se en film om Good Water-projektet i Tanzania här
id behov kan även denna film tillhandahållas för nedladdning.

För mer information, vänligen kontakta Johan Wennerberg, vd SolarWave, 070-516 88 19, johan.wennerberg@solarwave.se, eller Marina Vangstad, kommunikationschef Midroc Europe, 010-470 70 68, marina.vangstad@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här