03 juli 2014

Nysatsning på HSEQ - Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet

Midroc Project Managements avdelning Verksamhetsutveckling har bytt namn till HSEQ.

-Vi tror att kunderna bättre känner igen sig i begreppet HSEQ, dessutom beskriver det väl bredden av tjänster vi erbjuder, säger Ida Hegge, tillförordnad enhetschef för HSEQ på MPM.

Att upprätthålla ett löpande miljö- och kvalitetsarbete och hålla sig uppdaterad på alla krav från myndigheter kan för många företag vara svårt att ha egen kompetens och tid för i bolaget. Här kan vi på HSEQ vara med och stötta företag, antingen genom punktinsatser eller löpande.

HSEQ-gruppen består av nio personer som arbetar med verksamhetsstöd inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet. Gruppen kan hjälpa till med olika utredningar, myndighetskontakter, tillståndsprövningar, riskanalyser, och certifieringar bland annat.
– Dels kan vi hjälpa till med myndighetsbaserade krav, risk och säkerhetsfrågor, och dels jobbar vi med ledningssystem inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Vi ser också en växande marknad för sanering av förorenad mark.

Oftast jobbar konsulterna på Midroc Project Managements eget kontor.
– Men vi kan också verka som till exempel miljö- och kvalitetschef ute på plats hos kund, någon eller några dagar i veckan.

När det gäller energisektorn ställs allt tuffare myndighetskrav, och här är behovet stort av konsulter idag. I samband med att EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, införlivades i svensk lag förra året tillkom flera nya regler till exempel. Vi kan de nya direktiven och här kan vi hjälpa till, säger Ida Hegge.
– Vi försöker också hålla oss framme och bredda vår kompetens när det gäller nya energislag.

En annan växande sektor är arbetsmiljö. Där kan konsulter från gruppen komma ut på plats och utbilda hos kunderna, eller inneha roller i projekt, såsom BAS-P, BAS-U.
– Vi har under en tid kunnat se ett ökat intresse hos våra kunder för hälsa och säkerhet.

Många projekt idag är också samarbetsprojekt, med flera olika företag inblandade. När flera företag ska samverka kan det vara en utmaning att följa en gemensam miljö- och kvalitetsplan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Ida Hegge
Tillförordnad enhetschef HSEQ,
tfn 010-470 71 54

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här