11 december 2014

Midroc får fortsatt förtroende som A-leverantör till Vattenfall

Midroc fortsätter som prioriterad leverantör av tekniska konsulttjänster till Vattenfall AB. Ramavtalet gäller för perioden 2015-2017 med option på ett års förlängning.

Midroc kommer i och med avtalet att fortsätta leverera konsulttjänster som prioriterad leverantör till Vattenfalls verksamheter inom kraftproduktion (kärnkraft, vattenkraft, vindkraft), Värmeverksamhet samt Services.

– Jag är oerhört glad för att vårt goda samarbete med Vattenfall har lett till förnyat avtal och att vi i och med det kan växa ytterligare, säger Anders Taflin affärsområdeschef på Midroc Project Management.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Taflin, Affärsområdeschef Projektledning
Midroc Project Management
telefon: 010-470 72 14

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här