11 mars 2014

Midroc erbjuder kunderna en plats i skolbänken

Midroc Business School, MBS, är en viktig del av Midroc-koncernen. Sedan sex år utbildas alla från koncernledning, mellanchefer, projektledare, avdelningar och enskilda medarbetare i gemensamma verktyg. Vid Underhållsmässan erbjuds kunderna ett smakprov.

Ett syfte med MBS är att få all personal inom Midroc att börja prata motivation, bete­ende och eget ansvar för det individuella såväl som för det gemensamma. Det verktyg som återkommer i samtliga utbildningar är självskattnings- och dialogverktyget SDI (Strength Deployment Inventory). SDI ger en blick för hur vi skapar goda relationer och en miljö där vi kan vara högmotiverade som individer, men samtidigt komplettera varandra i grupp.

Genom SDI uppnår medarbetarna en högre grad av självinsikt – och med ökad självinsikt kommer förstå­else för vad som motiverar en och i vilka miljöer man kan hämta kraft och inspiration för att ta eget ansvar för att hålla passionen vid liv. Det rimmar väl med Midrocs kärnvärden: passionerad, professionell och kundnära. De anställda ser sina kollegor med nya ögon, liksom likheter och olikheter ur ett nytt perspektiv. Medvetenheten kring vilka bete­enden som stärker relationer, och vad som tvärtom kan skapa konflikt, ökar.

– Min kommunikativa förmåga har blivit bättre. Jag har lättare att möta människor där de är, vilket ökar förståelsen. En annan sak är att jag har fått bättre insikt i hur kraftfullt det kan vara med feedback, om man använder den på rätt sätt, säger Roger Forsberg, regionchef på Midroc Alucrom, som gått Operativt ledarskap samt deltagit på flera Medarbetarskapsdagar.

Nu märks ett intresse för MBS även utifrån; Midroc har på sistone fått för­frågningar från kunder om möjligheten att gå en kurs i MBS regi. I mars går därför den första utbildningen med kund av stapeln. På Underhållsmässan i Göteborg genomför Midroc Business School totalt sex stycken work­shops, som ett smakprov av utbildningen; två per dag 11-13 mars. Vid ett av dessa tillfällen deltar en av guldmedaljörerna från damstafetten i Sotji, Anna Haag. Anna sätter därtill guldkant på Midrocs monter (C03:02) under onsdagen och torsdagen, genom sin närvaro. I samband med MBS workshops lottas även en grupputvecklingsaktivitet, värd 48 000 kronor, ut.

En viktig förklaring till MBS popularitet, utöver verktyget SDI, är kompetensen och pas­sionen bland utbildarna. Utifrån sina egna liv och brokiga yrkesbakgrunder pratar och entusias­mer­ar de deltagarna kring att allt är möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:

LiseLotte J Bate, rektor, Midroc Business School, 010-470 70 18, liselotte.jbate@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här