03 juli 2014

Midroc bygger fjärrvärmeverk med tight tidsplan

Midroc Project Management bygger för E.ON:s räkning ett nytt fjärrvärmerverk som ska förse invånarna i Åkersberga med långsiktigt hållbar energi. På mindre än ett år räknat från att första spadtaget togs, kommer delar av det nya verket att vara klart att tas i drift.

Projektet ska vara helt klart för övertagande av kund i början på 2015, men redan i december 2014 kommer den första driftsättningen att ske.

– Tillståndsförfarandet har pågått under många år, men nu när det är klart är det kort om tid tills det nya värmeverket måste tas i drift, eftersom nuvarande anläggnings livslängd snart löper ut, säger Bo Hagman, projektledare på Midroc Project Management.

En utmaning som Midroc Project Management har helt rätt kompetens för.

– Vi har rätt kunskaper för kundens behov. Det som krävs är bland annat god planering och stort engagemang, vilket gör att vi klarar den här typen av projekt även på kort tid.

Projektet är i full gång, stålstommen håller på att resas, mark- och betongarbeten är redan klara och huvuddelen av maskinerna är på plats.

Midroc Project Management har varit med i projektet från projekteringsstadiet och har varit delaktiga i upphandlingen av byggentreprenad och maskinentreprenad.

– Det nya värmeverket innebär väsentligt mindre utsläpp tack vare modern förbränningsteknik. Dessutom kommer det enbart att eldas med en bra mix av biobränslen; bio-olja, skogsflis och pellets.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Hagman
Projektledare på Midroc Project Management
tfn 010-470 71 16

 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här