27 november 2014

Midroc Alucrom bryter ny mark – till havs

En känd typ av korrosion har upptäckts som ett problem för oljeplattformar ute till havs. Korrosionen kan medföra höga reparationskostnader om den inte förebyggs redan vid nytillverkning. Som ledande experter inom området bryter Midroc Alucrom nu ny mark med en ytbehandling.

På nästan alla oljeplattformar är gasturbiner en förutsättning för verksamheten. Turbinerna, som dygnet runt producerar el till plattformarna, är byggda för att köras i princip oavbrutet i upp till 15 år. För att skapa en acceptabel arbetsmiljö måste ljudet från turbinerna dämpas. Nu har man upptäckt att korrosion kan korta livslängden på metallen runt ljuddämparna.

Under väldigt korta perioder stoppas turbinerna för kontroll. 
Ljuddämparnas metall, med en driftstemperatur på 350 grader, påverkas starkt av stoppen då temperaturen hastigt sjunker. De kraftiga svängningarna gör att spänningskorrosion uppstår.
- Metallen korroderar snabbt. Stänger man anläggningarna för ofta, på grund av underhåll eller haveri, kan metallen rosta och man kan få omfattande problem, berättar Brian Thomsen avdelningschef på Alucrom i Gävle. Thomsen är en av få ackrediterade FROSIO-inspektörer, NS 476 på högsta nivå (Level III) inom ytbehandling, enligt NORSOK M-501.

Ny ytbehandlingsmetod

Inom offshoresektorn har man kommit på en metod att åtgärda problemen innan rosten sätter in, genom att ge metallen en ny ytbehandling. Behandlingen går till så att ljuddämparna först blästras och sedan beläggs med 200 mikrometer aluminium genom termisk sprutning. Därefter målas de två gånger med 25 mikrometer silikonaluminium, varvid ytan förseglas.

Till oljeplattformarna Edvard Grieg i Nordsjön och Hebron i Atlanten utanför Newfoundland har Alucrom i Gävle utfört nya ytbehandlingar av metallen – till en kostnad av strax under en kvarts miljon kronor per ljuddämpare. Båda projekten tog tillsammans ett halvår att genomföra.

- Det kan låta mycket, men det sparar långt större belopp i längden, säger Brian Thomsen, som ser fram emot att liknande projekt kan utföras i Sverige för andra aktörer. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Brian Thomsen, avdelningschef Alucrom Gävle 
010-470 73 45, brian.thomsen@midroc.se
Ralph Halldin, vd Midroc Alucrom 
010-470 73 05, ralph.halldin@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här