28 januari 2014

EkoTec sanerar bergrum i Värtahamnen

EkoTec har fått i uppdrag av Fortum Energi att sanera två bergrum i Hjorthagen, Värtahamnen i Stockholm.

De båda bergrummen, med en total volym på 90 000 m3, har används för att lagra nafta som använts för produktion av hushållsgas vid Stockholm Stads gasverk i Hjorthagen.

Arbetet inleds med tömning av bergrummen som startar i februari. Saneringen beräknas därefter pågå i tre etapper under 2014-2015. På grund av förutsättningarna krävs mycket hög säkerhet under hela saneringen.

Området saneras för att förberedas för framtida bebyggelse.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här