11 april 2013

Sanering av gammal fabrikstomt i Arboga

EkoTec har fått i uppdrag att sanera ett markområde i Arboga där det under åren 1947-1967 låg en förkromningsfabrik.

Själva verksamheten finns kvar, men bedrivs sedan länge på ett annat ställe i Arboga. Det övergivna markområdet innehåller föroreningar av arsenik, bly, koppar, krom och klorerade lösningsmedel och det handlar om totalt ca 10 000 ton massor.

Massorna kommer att fraktas till Vafab i Västerås. I uppdraget ingår även viss rivning av byggnadsrester.

Uppdragsgivare är Arboga kommun och arbetet genomförs som generalentreprenad under perioden april-augusti.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här