03 april 2013

Nytt uppdrag – extra krävande bergrumssanering

Att arbeta med bergrumssanering är mycket krävande under ”normala” förhållanden eftersom det handlar om att komma åt bergrummet genom en mycket begränsad öppning.

EkoTec har nu fått uppdrag från St1 att sanera ett bergrum i Värtahamnen i Stockholm där förhållandena är ännu mer komplicerade. Det är ett beredskapslager med diesel där det 60 000 kubikmeter stora bergrummet ligger hela 33 meter under markytan. För att ta sig ner till bergrummet finns ett endast tre x tre meter brett schakt som också pluggats med ett tjockt betonglager.

Inledningsvis handlar det alltså om att avlägsna all betong och därefter etablera en hiss i schaktet för att transportera människor och saneringsutrustning ner till bergrummet. Därefter kommer robotar att användas för att pumpa oljan till en reningsanläggning.

Bergrumssaneringen i Värtahamnen är en utförandeentreprenad som kommer att starta i slutet av april och beräknas pågå året ut.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här