01 juli 2013

Norska Statoil Fuel & Retail väljer Midroc

Midroc Project Management har fått ett stort uppdrag av Statoil Fuel & Retail i Norge. Projektet, som är värderat till 1,4 miljoner kronor, ska vara färdigt sommaren 2014.

Efter en lång och noggrann urvalsprocess står det nu klart att SFR Norge har anlitat Midroc Project Management för att genomföra riskanalyser och säkerhetsrapporter på bolagets 27 lagringsterminaler i Norge.

– Det är ett stort och viktigt uppdrag som vi är stolta och glada över att få genomföra, säger Sara Davidsson, enhetschef för gruppen Verksamhets­utveckling i Göteborg, och fortsätter:

– Vi har arbetat med SFR i Sverige i många år och kunde tack vare de erfaren­heterna skriva ett mycket konkurrenskraftigt anbud för uppdraget i Norge.

Enligt ett EU-gemensamt regelsystem, Sevesoreglerna, måste företag som arbetar med farliga kemikalier och olja kunna visa myndigheterna att de hanterar det på ett säkert och tillförlitligt sätt. En olycka skulle kunna ge stora konsekvenser för personal och intillboende, liksom för mark och vattendrag.

Regelsystemet har fått sitt namn efter en allvarlig kemikalieolycka i italienska Seveso 1976.

Sedan dess kräver myndigheterna att bolag som SFR kontinuerligt gör risk­analyser. Analyserna ska visa att företaget har bedömt vad som kan hända, hur de ska agera om det händer och vad de kan göra för att förebygga att det händer.

– Riskanalysen skickas till myndigheter för att visa att man uppfyllt kraven och gjort vad man ska. Den kan också användas internt till personalen, säger Sara Davidsson.

Större terminaler, över 25 000 ton, kallas Sevesoverksamheter och för dem måste man därtill göra en säkerhetsrapport, som ska uppdateras var femte år.

Midroc har arbetat med svenska SFR i fem år och har hunnit göra riskanalyser och säkerhetsrapporter för de flesta av SFR:s oljeterminaler i Sverige. Om arbetet i Norge också faller väl ut kan det finnas fler uppdrag att vänta.

– Under nästa år hoppas vi få börja arbeta med SFR:s verksamheter i Danmark, Polen, Lettland och Litauen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Sara Davidsson
Enhetschef
Telefon 010-470 71 44
E-post: sara.davidsson@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här