12 november 2013

Minestos marina kraftverk Deep Green producerar el i Nordirland

Midroc New Technologys portföljbolag Minestos marina kraftverk Deep Green producerar nu el i havet utanför Nordirland. Det är första gången el produceras till havs med ett kraftverk utvecklat för långsamt strömmande vatten.

Minestos tester bevisar att det är möjligt att generera förnybar energi från långsamma tidvatten- och havsströmmar på ett kostnadseffektivt sätt. ”Ett genombrott för hela industrin inom förnybar energi", säger Minestos VD Anders Jansson.

De banbrytande havstesterna med Deep Green i fjärdedels skala i Strangford Lough, Nordirland, bevisar att det är möjligt att producera el med ett kraftverk speciellt utvecklad för långsamt strömmande vatten. Detta är unikt eftersom konkurrerande kraftverk är utformade för högre strömningshastigheter. Den förankringsmetod som används passar kommersiella installationer i havsströmmar, som till skillnad från tidvattenströmmar inte byter riktning vilket ger en högre verkningsgrad. Hittills har ingen annan aktör visat upp ett koncept specifikt utvecklat för att utvinna el ur de långsamma havsströmmarna och som dessutom är verifierat till havs.

Deep Green har utvecklats av västkustbaserade Minesto, Nordens största miljöteknikföretag inom marin energi, och är det enda kända kraftverk som fungerar kostnadseffektivt i långsamma tidvatten- och havsströmmar.

– Vår teknik skiljer sig radikalt från andra marina kraftverk. Det har varit en lång kamp för att komma till den punkt där vi är nu, men att se Deep Green producera el gör det värt alla ansträngningar. Detta är ett genombrott för hela den globala industrin inom förnybar energi. Vi kommer att kunna producera förnybar el med hög tillförlitlighet till en kostnad som kan konkurrera med konventionella energikällor, säger Anders Jansson, VD, Minesto.

Förutsägbar resurs lämplig för baskraft

Havstesterna i Nordirland syftar till att utvärdera Deep Greens prestanda över lång tid för värdefulla insikter inför den första fullskaliga installationen av Deep Green som planeras ske år 2015. Den prototyp av Deep Green som testas i Nordirland har en tre meter lång vinge och är ansluten till ett kontrollrum på en pråm i Strangford Lough. En särskilt utrustad RIB-båt möjliggör säkra och kostnadseffektiva operationer till havs.

– Bland förnybara energikällor är marin energi känd för att ha en enorm potential, men samtidigt vara svår att utvinna kostnadseffektivt. Med ett nästan konstant vattenflöde forslar havets strömmar stora mängder förnybar energi över hela världen och med en hög verkningsgrad jämfört med väderberoende energikällor som vindkraft och solkraft. Resursen är förutsägbar och därmed lämplig för att tillhandahålla baskraft, med minimal miljöpåverkan, säger Anders Jansson.

– Utmaningen i havsströmmar ligger i det faktum att strömmarna är för långsamma och installationsplatserna är för djupa för de flesta tillgängliga marina kraftverken. Deep Green är monterad i en flytande struktur vilket löser det problemet. Minestos teknik kommer att bidra till att göra länder som USA, Japan och Taiwan koldioxidneutrala och oberoende elproducenter, istället för starkt beroende av importerade fossila bränslen. För ett exempel: Taiwan uppger att 50 procent av landets energibehov kan förses från havsströmmar längs landets kust om de bara hittar en gångbar teknik. Våra tester visar att Deep Green kan vara den teknik de söker. Idag importerar Taiwan 98 procent av sin energin vilket är ett hot mot landets ekonomi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Linder
VD, Midroc New Technology
Epost: goran.linder@midroc.se
Telefon: 010-470 70 61

Anders Jansson
VD, Minesto
Epost: anders.jansson@minesto.com
Telefon: 031-760 21 02 och 0707-57 57 62

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med en patenterad teknik för att kostnadseffektivt utvinna energi från tidvatten- och havsströmmar. Minestos prisbelönta produkt, Deep Green, har förmåga att kostnadseffektivt utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar. Deep Green liknar en svepande undervattensdrake, uppbyggd av en vinge och en turbin, som är fäst i havsbotten eller en flytande struktur med en förankringslina och rör sig i en snabb 8-formad bana i tidvatten- och havsströmmen.

För bilder på havstesterna och mer information, besök: www.minesto.com.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här