22 maj 2013

Midroc New Technologys portföljbolag lanserar miljövänlig bränslecell

Efter många års utveckling kan PowerCell nu lansera en fullskalig prototyp av det dieseldrivna bränslecellsystemet PowerPac, det hittills mest miljövänliga och effektiva systemet för energiutvinning ur standarddiesel.

När systemet nu lanseras riktar sig bolaget framförallt mot kunder inom telekom- och transportbranschen, men även andra sektorer med behov av att minska driftkostnader och samtidigt verka för rena och hållbara kraftlösningar.

”Efter en lång och intensiv utvecklingsperiod, är vi glada att nu kunna presentera världens första fungerande bränslecell som kan konvertera diesel till el på ett tyst, rent och kostnadseffektivt sätt ", säger Magnus Henell, VD, PowerCell. "Vi förväntar oss stort intresse från transport-, telekom- och andra sektorer, med tanke på dessa industriers behov av att minska driftskostnaderna och samtidigt arbeta för kraftlösningar som är rena, hållbara och kompatibla med den allt strängare miljölagstiftningen. PowerCell söker nu aktivt partners inom relevanta områden för att kunna industrialisera och kommersialisera teknologin under de kommande åren.

” PowerPac är ett bränslecellsystem som effektivt konverterar diesel till el. Systemet baseras på egenutvecklad och patenterad teknik och har en effekt på 3kW.

Systemet består av tre moduler:

Bränslereformatormodulen (omvandlar vanlig lågsvavlig diesel till en vätgas
Bränslecellsmodulen (kombinerar väteströmmen från bränslereformatorn med luft för att producera ström)
Kraftelektronikmodulen (levererar ström till användaren)
Kärnan i PowerPac-systemet är reformatorn, som omvandlar standarddiesel till vätgas genom en kontrollerad 100 procent katalytisk process. Då ingen förbränning sker processen, sker heller inga giftiga utsläpp och ljudnivån hålls till ett minimum.

Serietillverkning av PowerPac beräknas komma igång 2015. Framtida utveckling av systemet kan komma att omfatta ett bredare effektområde och användning av olika bränslen (t.ex. biodiesel, metanol, etanol, DME och biogas).

Om PowerCell

PowerCell är ett ledande energiteknologibolag som med sitt patenterade och unika bränslecellsystem kan generera energi ur diesel på ett effektivt och miljövänligt sätt. PowerCell utvecklar och distribuerar avancerade bränslecellsystem till transport- och telekommunikationsbranschen samt den militära sektorn. Med bas i Göteborg ägs PowerCell idag av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och OCAS Ventures. För mer information, läs mer här.

Om Midroc New Technology

Midroc New Technology AB, ett bolag inom Midroc Europe, investerar i banbrytande idéer med global potential inom miljöteknik, biomedicin och hållbar utveckling. Förutom kapital erbjuder företaget sina portföljbolag hjälp med ledning, affärsstrategier och tillgång till spetskompetens. Läs mer här.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här