17 januari 2013

Arkitekter visar förslag på Ångfärjetomten i Helsingborg

Den 17-19 februari är det Öppet hus på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Då visas nya arkitektförslag på hur Ångfärjetomten i centrala Helsingborg kan utvecklas.

Några av Sveriges mest kända arkitekter; Wingårdh Arkitektkontor, Jais arkitekter och Sandell Sandberg arkitekter har i parallellt uppdrag gestaltat två kvarter med hotell, kongress och bostäder.

Under utställningen kan besökare träffa politiker, tjänstemän, arkitekter samt representanter från Midroc och framföra sina synpunkter på förslagen.

Magnus Skiöld, vd för Midroc Property Development:
- Vi ser positivt på omtaget av projektet. Vart och ett av de nya förslagen har stora kvaliteter, och vi förordar inte något av dem i det här läget. Nu får helsingborgarna möjlighet att lämna synpunkter och därefter ser vi fram emot att få arbeta vidare med det här projektet som kommer att bidra till att Helsingborgs konkurrenskraft och attraktivitet ökar ytterligare.

Den fortsatta processen

Planprogrammet för området, Gamla staden 1:1, godkändes under slutet av 2012. Helsingborgs stad kommer under våren ta fram ett förslag till detaljplan med målet att kunna anta planen under hösten 2013. Därefter kan Midroc arbeta vidare med utvecklingen av projektet i syfte att ansöka om bygglov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Skiöld, vd, Midroc Property Development AB
010-470 74 05

Pressbilder kan laddas ner från Midrocs newsroom på MyNewsDesk.

Om du är intresserad av att lämna en intresseanmälan avseende de nya bostäderna kan du läsa mer om projektet här.

Om utvecklingen av Ångfärjetomten

Midroc Property Development vann 2010 en internationell byggherretävling avseende nybyggnation av en kongress/hotellanläggning samt 130 bostäder i centrala Helsingborg på den s k Ångfärjetomten. Efter kritik mot planerna har tre arkitektkontor under hösten 2013 fått utforma förslag till ny bebyggelse på platsen.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här