27 april 2012

World village of Women Sports

Midroc Property Development och Midroc Project Management har tecknat avtal med grundarna till World Village of Women Sports i Malmö avseende utveckling av ett världsunikt forsknings- och utvecklingscenter för kvinnors idrott och hälsa samt ca 400-450 bostäder i centrala Malmö.

World Village är ett stort och omfattande byggprojekt i Malmö och en investering på över två miljarder kronor.

Grundarnas, Kent Widding Persson och Dan Olofsson, uttalade ambition har varit att få in en delägare och erfaren partner som kan driva och ansvara för byggprojektet samt dela de finansiella riskerna. Genom Midroc har denna ambition fått en mycket bra lösning.

Magnus Skiöld, vd för Midroc Property Development, ser fram emot att förverkliga idén om ett internationellt forsknings- och utvecklingscentrum för kvinnors idrott och hälsa:

- Det här är ett stort, spännande och komplext utvecklingsprojekt som är attraktivt för Malmö och regionen. Vi har tidigare bland annat etablerat World Trade Center Malmö och utvecklat nya Malmömässan i Hyllie. Vi ser World Village of Women Sports som en möjlighet att fortsätta bidra till en positiv utveckling i regionen.

Också Hans-Åke Richt, affärsområdeschef på Midroc Project Management ser positivt på att avtalet nu är klart:

-Vi ser väldigt mycket fram emot att ta del och vara med i genomförandet av detta fantastiska projekt.

Grundarna Kent Widding Persson och Dan Olofsson kommenterar:

- Vårt övergripande intresse är att säkra genomförandet av World Village of Women Sports och inträdet av Midroc i projektet är en viktig milstolpe. Projektet innehåller lågavkastande konceptuella delar och en profilskapande arkitektur som kräver investeringar. Det har därför varit en utmaning för oss att få med en partner som tillsammans med oss är med och tar risk i att förverkliga projektet. Genom Midroc säkerställer vi kompetenta resurser och tillsammans svarar vi för ägarfinansieringen av byggnationen.

- Att byggpartnerfrågan nu också säkras är oerhört positivt. Överenskommelsen gör att vi nu med ökad styrka kan arbeta vidare med att förverkliga detta spännande forsknings- och utvecklingscenter för kvinnors idrott och hälsa. Vi fortsätter utveckla och säkerställa det konceptuella innehållet enligt plan, säger Malin Eggertz Forsmark, vd för World Village of Women Sports.

Ytterligare steg återstår innan spaden kan sättas i marken. Samtidigt, när frågan om bygg- och fastighetspartner nu är löst, kan projektet gå in i en mer konkret fas. Markanvisningsavtalet med Malmö Stad ska omsättas i slutliga förvärvs/tomträttsavtal. Detaljplanen som redan varit utställd ska beslutas. Även Malmö Högskolas nuvarande upphandling av lokaler för den idrottsvetenskapliga verksamheten är fortsatt avgörande för projektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Skiöld
VD Midroc Property Development,
010-470 74 02

Malin Eggertz Forsmark
VD World Village of Women Sports
0709-76 00 62

Hans-Åke Richt
Affärsområdeschef Midroc Project Management
010-470 71 71

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här