21 december 2012

Pergamum rapporterar positiva fas II-data från klinisk studie

Midroc New Technologys portföljbolag Pergamum AB rapporterar positiva fas II-data från ny klinisk studie vid infektioner i ytterörat.

Det primära studiemålet uppnåddes i den randomiserade studien med DPK-060 för behandling av akut hörselgångsinflammation (extern otit). DPK-060 är en ny antimikrobiell peptid som bedöms ha en låg risk att framkalla antibiotikaresistens.

– De studieresultat som rapporterats idag visar på möjligheter för DPK-060 att spela en viktig roll i framtida behandling av infektioner i ytterörat. Enligt vår uppskattning söker fler än 10 miljoner människor i USA, EU och Japan medicinsk vård för sjukdomen, vilket utgör en betydande andel av belastningen på öron-, näs- och halssjukvård, säger Jonas Ekblom, VD för Pergamum AB, och fortsätter,
– Det finns ett påtagligt medicinskt behov av att begränsa den snabbt ökande globala antibiotikaresistensen, vilken minskar det terapeutiska värdet av konventionella produkter.

Den genomförda fas II-studien är en dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad multicenterprövning på patienter med akut infektion i ytterörat. Det primära målet med studien var att utvärdera lokal tolerabilitet och säkerhet för 2 % DPK-060 administrerad som örondroppar vid infektioner orsakade av bakterier eller svamp. I studien inkluderades 69 patienter. Efter en översiktlig analys av data från studien drogs slutsatsen att DPK-060 är säkert och väl tolererat vid topikal behandling i den yttre hörselgången. Dessutom visade sekundära studiemål att en fullständig utläkning uppnåddes hos 85 % - 94 % av patienterna (beroende på vilken skattningsskala som användes) efter tio dagars behandling med DPK-060, och skillnaden mot placebo var statistisk signifikant.

Hörselgångsinflammation, även kallat ”simmaröra”, är en av de vanligaste öron-, näs- och halsinfektionerna i öppenvården. Åkomman kan ta sig uttryck i allt från milda inflammationer och obehagskänslor till livshotande tillstånd.

För mer information var vänlig kontakta:

Göran Linder
VD, Midroc New Technology AB
Telefon: 010 470 70 61, e-mail: goran.linder@midroc.se

Jonas Ekblom
VD, Pergamum AB
Telefon: 08 470 37 40, e-mail: jonas.ekblom@pergamum.com

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här