13 april 2012

Infrasturkturorder på 38 miljoner kronor

Midroc tar en tunnelentreprenad i Göteborg till ett ordervärde på ca 38 Mkr. Sedan tidigare sköter Midroc service och underhåll på tunneln.

Midroc kommer under 2012-2013 att genomföra byte av styrsystem, skyltar för visning av trafikinformation och elinstallation i Lundbytunneln i Göteborg.

Entreprenaden omfattar i huvudsak följande nya system med tillhörande hårdvara och installationer:

  • Trafiksystem för befintlig och ny trafikutrustning
  • Kommunikationsplattform
  • Lokalt CSS (SCADA-system) för styrning och övervakning
  • Styrsystem för trafik
  • Styrsystem för drift
  • Styrsystem för Tele

Entreprenaden kommer att utföras som en totalentreprenad och genomförs av Midroc Automation och Installation i Göteborg men kommer även omfatta betydande underentreprenader av såväl ÅF och Infracontrol.

- Midrocs avdelningar, i samarbete med främst ÅF, har lagt ner ett omfattande arbete för att kunna presentera den mest kostnadseffektiva lösningen med fokus på riskminimering, säger Magnus Jensen, verksamhetsansvarig för Midroc Automations projektverksamhet i Göteborg.

- Att vi i hård konkurrens lyckats ta ordern, där denna offentliga upphandling avgjorts enbart på pris, visar på bredden i vår projektförmåga - det handlar både om systemkunskap, rationell installation och gott samarbete med våra underentreprenörer, avslutar Magnus Jensen.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Jensen
Verksamhetsansvarig Midroc Automation, Projekt Göteborg
010-470 76 77

Magnus Willforss
Projektledare
010-470 76 22

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här