31 oktober 2010

Finansiering till nytt lastpallsystem inför marknadslansering

Midroc New Technology:s portföljbolag Crossborder Technologies AB säkrar finansiering på 12,5 MSEK inför marknadslansering av ett nytt lastpallsystem i höghållfast tunnplåt.

Crossborder Technologies lastpallssystem erbjuder ett flertal tydliga konkurrensfördelar på marknaden för lastpallar, bl.a. låg vikt, lång livslängd, 100 % återvinningsbar och anpassningsbar till kunders varierande krav och önskemål. Utöver nuvarande ägare såsom Midroc New Technology AB och Volvo Technology Transfer AB, deltar Sydsvensk Entreprenörfond samt Ortic 3D AB i finansieringen.

Ett efterlängtat erbjudande som nu kan lanseras på allvar

Ett flertal stora tillverkande företag har beslutat att gå över från traditionella lastpallsystem i trä till lastpallsystem i metall eller plast. Att träbaserade pallsystem har en kort livslängd och att de kontaminerar produktionsmiljön är bara två av de anledningar som utgör grund till skifte. Crossborder Technologies AB har tillsammans med kunder och industriella partners tagit fram ett modulbaserat lastpallsystem som utnyttjar de fördelar som ges med en metallbaserad konstruktion, såsom t.ex. att den är väderbeständig, hållbar, brandsäker och resistent mot olja och kemikalier. Crossborders VD Christer Lundius, beskriver processen från idé, konstruktion, omfattande tester till att det nu är ett flertal större företag som utvärderar pallsystemet. Han konstaterar att ”vi har ett efterlängtat erbjudande som vi nu med hjälp av ett nytillskott av kapital och kompetens från befintliga och nya ägare kan lansera på allvar”. Han säger också att ”en så stark och delaktig ägarkrets stärker förtroendet, legitimiteten och tryggheten hos kunderna”.

Den största ägaren Midroc New Technology AB:s VD, Göran Linder, menar att ”Ortic har stor kompentens inom tillverkning av stålbaserade produkter och tillsammans med Sydsvensk Entreprenörfond – en investerare med stark regional förankring, utgör de ett bra komplement till nuvarande ägargrupp”.

Carl-Henrik Folstad, VD för Ortic 3D AB ”ser en stor potential i att Crossborder med sin smarta konstruktion och materialval kan leverera ett högkvalitativt lastpallsystem till ett rimligt pris”. Marcus Skärbäck, Investeringsansvarig på Sydsvensk Entreprenörfond, håller med Carl-Henrik och säger att ”marknaden för lastpallar genomgår en tydlig omvandling då efterfrågan för icke-träbaserade pallar ökar och i en bransch med låg innovationstakt har Crossborder tagit fram ett mycket konkurrenskraftigt lastpallsystem”.

Avslutningsvis upplyser Christer Lundius om att det nya pallsystemet bl.a. kommer att visas på mässan Elmia Subcontractor i Jönköping 6-9 november 2012 i CrossBorders monter B04:14.

För mer information kontakta

Christer Lundius
VD Crossborder Technologies AB
clu@xborder.se, 0722-02 78 08

Göran Linder
VD Midroc New Technology AB
goran.linder@midroc.se, 0104-70 70 61

Bolagsfakta

Midroc New Technology AB, ett bolag inom Midroc Europe, investerar i banbrytande idéer med global potential inom miljöteknik, biomedicin och hållbar utveckling. Förutom kapital erbjuder företaget sina portföljbolag hjälp med ledning, affärsstrategier och tillgång till spetskompetens.

Crossborder Technologies AB utvecklar, tillverkar och säljer pallsystem som utmanar konventionella träpallar. Crossborders ambition är att vara det gröna, lönsamma och kundorienterade företaget som med entusiasm, glädje och kvalitet flyttar gods i hela världen med innovativa och kostnadsbesparande lösningar.

Sydsvensk Entreprenörfond ("SEF") investerar mellan 2 och 20 mkr i små och medelstora företag i Blekinge och Skåne genom att komplettera privat riskkapital. Fondbolaget ägs av Innovationsbron AB som finansierar fonden tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Ortic 3D AB, Ortic Group utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade tillämpningar baserat på rullformningsteknik. Verksamheten omfattar tre huvudområden; tillverkningsutrustning (Ortic), legotillverkning (Bendiro) samt egna produkter (Northcone). Ortic group är ledande inom sitt område och har kunder inom applikationsområdena bygg, möbler, automotive, telekom och industri.

Volvo Group Venture Capital AB är ett investmentbolag som investerar riskkapital och tillväxtkapital med syfte att skapa och växa nya affärer. Vår ambition är att vara en ledande investerare inom området hållbara transportlösningar. Vårt bidrag är att accelerera tillväxt såväl för de bolag vi investerar i som för volvokoncernen och våra medinvestorer.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här