28 augusti 2012

Bourns förvärvar inkråmet i Jensen Devices AB

Det amerikanska bolaget Bourns, Inc., ledande tillverkare av elektroniska komponenter köper verksamheten och tillgångarna i Midroc New Technology:s portföljbolag Jensen Devices AB.

Att ett världsledande bolag väljer att förvärva i princip hela inkråmet i Jensen Devices är ett tydligt bevis på att Jensen Devices framgångsrikt utvecklat och patenterat banbrytande lösningar för gasurladdningsrör och överspänningsskydd.

Jensen Devices har sedan ett antal år rönt kommersiella framgångar inom bl.a. fordonsindustrin, men som alltid för ett relativt litet bolag har det varit utmanande att fullt ut kunna exploatera den samlade världsmarknaden på egen hand. Därför är affären med Bourns logisk både från ett kommersiellt och tekniskt perspektiv. Bourns globala täckning och ledande position i branschen innebär att Jensen Devices unika teknologier och innovationer nu spås få ett breddat och accelererat genomslag på global nivå, inom såväl fordonsindustri som inom andra applikationsområden.

Göran Linder, VD Midroc New Technology, kommenterar affären;

– Att världsledande Bourns köper tillgångarna i Jensen Devices är ett bevis på Jensens tekniska förträfflighet, och faktiskt också vår egen förmåga att identifiera banbrytande och kommersiellt potenta miljöteknologier. Mot bakgrund av Bourns globala närvaro och penetration, och den förväntade försäljningen baserad på Jensens patentportfölj, finns anledning att hoppas att detta i slutändan kan summeras upp som en riktigt god affär för alla inblandade.

Om Midroc New Technology

Midroc New Technology, ett bolag inom Midroc Europe, investerar i banbrytande idéer med global potential inom miljöteknik, biomedicin och hållbar utveckling. Förutom kapital erbjuder företaget sina portföljbolag hjälp med ledning, affärsstrategier och tillgång till spetskompetens.

För mer information kontakta

Göran Linder
VD Midroc New Technology
010-470 70 00

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här