11 oktober 2011

Tilläggsuppdrag på Kvarnholmen

EkoTec har fått ytterligare uppdrag på Kvarnholmen, Stockholm, där det pågår sanering av tio bergrum.

Uppdraget omfattar demontering av ledningssystemet, t ex ledningar och mätare samt rengöring av dessa. Det handlar om åtskilliga kilometer ledningar i denna etapp som omfattar området ut till kajen. Tvätten görs med ånga (hetvattentvätt) och resterna av den tjockolja som spolas bort tas omhand och går till oljeåtervinning.

Långvarigt uppdrag

Arbetet utförs parallellt med den stora saneringen av bergrummen, ett uppdrag som nu har pågått i tre och ett halvt års tid för EkoTec. -Det hela har gått fantastiskt bra, men vi börjar nu se slutet på arbetet. Vi räknar med att vi har jobb på Kvarnholmen ungefär fram till semestern nästa år, säger Torbjörn Rydh, EkoTec. Eventuellt kan det bli aktuellt med ytterligare åtaganden, bl a om vi får fortsatt förtroende att riva senare etapper av ledningssystemet.

Kvarnholmen, som ligger mycket attraktivt till i centrala Stockholm, börjar nu exploateras och byggnationer av nya fastigheter är i full gång på norra sidan av holmen.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här