09 februari 2011

Midroc Electro effektiviserar belysningen på Ludvika lasarett

Midroc Electro har fått uppdraget att kostnadseffektivisera belysningen på Ludvika lasarett.

Ca 400 lampor ska bytas ut på lasarettet och arbetet kommer att ske i etapper under året.

Det är belysning i korridorer och trapphus som kostnadseffektiviseras. Bl.a. genom att i stället för att det lyser dygnet runt ska aktiveras endast när det finns människor i utrymmena. I korridorerna blir det rörelsestyrt och i trapp-
husen ljudstyrt.

Stig Koch, energikontroller vid Landstingsfastigheter, säger i en artikel i Ludvika Tidning: "- Under 2010 var elkostnaderna för lasarettet 2 933 000 kronor. Med den nya belysningen räknar vi med att minska kostnaderna med cirka 200 000 kronor per år".

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Engzell
Avdelningschef Ludvika
010-470 76 78 eller via e-post

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här