27 december 2011

Midroc Electro är vi allihopa...

Från den 1 januari 2012 byter Styr- och Reglerprojekt och Tegs Elinstallation i Umeå namn till Midroc Electro AB.

Vi vill tacka alla våra kunder och leverantörer för det gångna året och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Gott Nytt År!

Hälsningar Mats Eriksson med personal

Vid frågor vänligen kontakta:

Mats Eriksson
Avdelningschef
010-470 72 89.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här