23 september 2011

I Solna byggs för folkhälsan

Midroc Electro deltar i byggandet av kontorsbyggnad för folkhälsofrågor. Midroc Electro har fått förtroendet att leverera kanalisation, kraft, belysning, allmän tele samt brandlarm.

I Solna pågår bygget av ett kontorshus som ska rymma verksamheter knutna till folkhälsan. Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet ska få nya undervisningslokaler och kontor i huset. Inflyttningen är beräknad till december 2012.

Byggherre: Akademiska Hus
Uppdragsgivare: NCC Construction Sverige AB
Entreprenadform: Generalentreprenad i partnering.

Kontaktperson hos Midroc Electro är Kalle Engström Leiderö, avdelningschef installation Stockholm, 010-470 77 90.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här