29 augusti 2011

Fortsättning på Scharins

För nästan ett år sedan genomförde EkoTec en sanering på den sk Scharins-tomten i Skellefteå. Även uppdraget att genomföra etapp två gick till EkoTec.

Här handlar det om jord som är förorenad av olika metaller, framför allt i fyllnadsmaterial som använts där det tidigare stått byggnader. Totalt ca 6000 ton jord kommer att grävas upp och fraktas till deponi. Tillrinnande vatten tas omhand samt renas och ytan fylls upp med fyllnadsmassor.

- Arbetet har gått bra, inga stora överraskningar, berättar Peter Nordlinder, ansvarig för behandlingsanläggningar på EkoTec.

Även beställaren Christer Svensson, projektledare på Skellefteå Kommun är nöjd.

- Hittills har det gått enligt planerna. Totalt är Scharins-saneringen ett mycket omfattande projekt, som vi fortfarande arbetar med att finansiera fullt ut. Klart är dock att det blir ytterligare en etapp avseende ett markområde längst i öster under nästa sommar, säger han.

- Scharins-saneringen är det största saneringsprojektet som genomförts inom Skellefteå kommun. Eftersom det handlar om rester från över 100 års industriverksamhet är det mest komplicerade i hela projektet att få fram ett relevant förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaderna.

Området ligger vackert till invid Skellefteälven och planen är att kunna använda marken till exempelvis bostäder i framtiden.

Läs mer på projektets hemsida 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här