27 maj 2010

Skräddarsydda el- och telesystem i nya kvinnokliniken, Falu Lasarett

Midroc Electro har fått uppdraget av Landstinget i Dalarna att installera el- och telesystemen i den nya kvinno- och kirurgkliniken i Falu lasarett som ska byggas i höst.

Uppdraget kommer att utföras i ett partneringprojekt tillsammans med de båda byggföretagen, ByggPartner och ByggDialog, som är totalentreprenörer för byggnationen.

Byggnaden där kvinnokliniken och kirurgkliniken idag finns motsvarar inte längre sjukvårdens krav och ska ersättas med en helt ny klinik på samma tomt. De gamla klinikerna rivs i sommar och under senhösten sätts spaden i marken för den nya byggnaden. Parallellt med nybyggnationen av klinikerna sker också en ombyggnad av sjukhusets akutmottagning.

Midroc Electro kommer att i projektet ta fram ett helt nytt system för el och tele som är anpassat utifrån patienterna som vårdas på lasarettet och personalen som arbetar där. Erfarenheten från liknande sjukhusprojekt i såväl Karlstad som Västerås var avgörande i upphandlingen liksom goda kvalifikationer i samarbetsprojekt. Uppdraget som motsvarar cirka 70 miljoner kronor kommer att ge sysselsättning åt cirka 30 elektriker.

– Att ha fått ett så omfattande uppdrag på hemmaorten och kunna dra nytta av de kunskaper som vi redan har från andra sjukhusprojekt känns givetvis speciellt roligt, säger Lars Holting, projektingenjör på Midroc Electro.

Det nya el- och telesystemen som ska installeras kommer att omfatta alltifrån högspänning, kraft och belysning till brandlarm, passagekontroll och patientkallelsesystem.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Holting
Projektingenjör Midroc Electro Dalarna,
telefon 010-470 75 27, Lars Holting

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här