30 november 2010

Order på 360 Mkr till LKAB

Midroc Electro har säkrat två order till LKAB med ett sammanlagt ordervärde på drygt 360 Mkr. Ordervärdet gäller främst den kompletta styrningen för process och tåg för LKAB:s nya nivå i gruvan i Kiruna. Arbetet kommer i huvudsak att bedrivas 2011-2014.

LKAB:s största investering

LKAB genomför just nu förberedande arbeten för en ny huvudnivå på 1365 meters djup i järnmalmsgruvan i Kiruna, vilket är den i särklass enskilt största investeringen i LKAB:s historia. Huvudnivån är den djupaste delen av gruvan där malmen samlas ihop för att sedan föras till ytan. Investeringen förlänger livslängden för verksamheten i Kiruna med drygt 20 år. Driftstart för de första delarna av den nya huvudnivån beräknas ske under 2012.

Midroc Electros leverans

Midroc Electro har under de senaste åren framgångsrikt genomfört stora projekt till LKAB, bland annat de kompletta processtyrsystemen för nya kulsinterverket KK4 och anrikningsverket KA3, och har nu fått två order för styrsystemen till den nya huvudnivån.

Leveransomfattningen är styrsystem för process och förarlösa helautomatiska tåg, kraftförsörjning och elmontage. Den tekniska plattformen utgörs av Siemens styrsystem PCS7 och tågstyrningslogik från Bombardier som är världsledande på signalsystem för tågtrafik. Projekten beräknas pågå fram till 2017, med tyngdpunkt under 2011-2014.

Projektförmågan var avgörande

"Återigen har vi fått förtroendet att leverera till Industrisveriges pulsåder", säger Jonas Bergmark, divisionschef Midroc Automation.

"Vi har arbetat tätt tillsammans med både Siemens och Bombardier för att ta fram ett välgenomarbetat totalkoncept som tillgodosåg alla LKAB:s behov på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt sätt att styra tågen innebär en avsevärt lägre energiförbrukning för transporter och därmed att LKAB:s pellets blir ännu lite grönare."

"När det gäller mycket stora industriåtaganden är projektförmågan en avgörande faktor. Midroc Electro har den tekniska, organisatoriska, resursmässiga och finansiella styrkan att genomföra sådana projekt. Vi tar allt oftare helhetsansvar, även för discipliner utanför vår egen verksamhet, och ger våra kunder enkelhet. Ett projekt, ett kontrakt", säger Jonas Bergmark.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Bergmark
Divisionschef Midroc Automation
010-470 78 41

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här