27 maj 2010

Energieffektivt måleri i framtidens fordonsfabriker

Sveriges karosstillverkare ska tillsammans minska energiförbrukningen i fordonsfabrikernas måleri.

Projektet Energieffektivt måleri ska hitta vägen till ett optimalt luftflöde i måleriet. Något som gynnar både miljön och sänker kostnader.

Stor besparingspotential

Måleriet är den absolut största energitjuven i en fordonsproduktion. Momentet står för 70 procent av fabrikens energiförbrukning och det är ugnar och lackboxar som förbrukar mest. Problemet är det stora uppvärmda luftflödet som idag ligger på en konstant nivå oberoende av om det finns karosser under lackering eller inte. Hittills har det varit mycket svårt att upprätthålla balansen när man försöker reglera luftflödet i målerianläggningar beroende på belastning.

Projektet "Energieffektivt måleri" ska hitta ett sätt att anpassa luftflödet till mängden fordon. Projektet ägs av Saab Automobile och parterna är Sveriges resterande karosstillverkare; Volvo Cars, AB Volvo, Scania och Pininfarina. Högskolan Väst, Linköpings universitet, Midroc Automation och Innovatum Teknikpark är också delaktiga i projektet.

En försöksutrustning skall installeras på en sprutbox och på en torkugn till en av Saab Automobiles täcklackslinor. Sensorer kommer att mäta luftflöde och lufttryck. Dessa sensorer skickar signaler till ett reglersystem som jämför med inflödet av karosser och styr varvtalen på anläggningens fläktar. På så sätt ska man hitta ett sätt att styra luftflödet utifrån antalet bilar.

Reglermodeller och teknisk utrustning från Midroc

Midroc Automations scope i projektet är att medverka vid framtagning av reglermodeller, vilket sker vid vår nystartade avdelning för Energi- och resursoptimering. Vår avdelning i Trollhättan står för konstruktion, programmering, leverans och drifttagning av frekvensomformare, instrumentering, nytt styr- och reglersystem samt medverkar vid reglerprover och optimering av detsamma. Tekniken är ABB frekvensomformare, instrument och ABB 800xA styrsystem – första gången detta används på Saab. - Vi startade konceptdiskussionerna för detta projekt med Saab redan för 1,5 år sedan strax innan Saab hamnade i alla problem med försäljning etc, säger Magnus Emanuelsson, projektledare på Midroc Automation. Därför är det fantastiskt roligt att detta projekt nu kommer igång och vi ser verkligen fram emot att genomföra detta projekt tillsammans med Saab och övriga projektdeltagare.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Emanuelsson, projektledare, 010-470 78 43.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här