18 november 2011

E.ON Värme Sverige och Midroc Electro har tecknat avtal

E.ON Värme Sverige AB har tecknat ett rikstäckande ramavtal med Midroc Electro gällande service och reparationer på larmanläggningar inom E.ONs fastighetsbestånd i Sverige.

I avtalet ingår personal för avhjälpning av fel på säkerhetsanläggningar för brandlarm, inbrottslarm och passerkontroll. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2011 och omfattar även service utom ordinarie arbetstid.

Midroc Electro har vässat organisationen för att utföra arbeten åt E.ON på 46 orter i Sverige, mellan Trelleborg och Vilhelmina, berättar mark-nadskoordinator Ola Jonsson. -Vi är mycket tacksamma för den här utmaningen, som också är en fantastisk chans att få visa vår bredd och kompetens.

Midroc Electro tillhandahåller system för central felanmälan, åtgärd och statistikuppföljning av utförda uppdrag och organisationen är dimen-
sionerad för att kunna hantera ett flertal åtaganden med liknande upplägg. Kunder kan på ett bekvämt sätt - och från en leverantör - få support på de flesta eltekniska system som finns i anläggningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ola Jonsson
Marknadskoordinator division Nord
010-470 77 51, eller via e-post Ola Jonsson

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här