05 augusti 2009

Midroc investerar i Volvos bränslecellsteknik

Midroc och OCAS satsar tillsammans med Energimyndigheten och Volvo 200 miljoner kronor på tillverkning och produktion av bränsleceller som Volvo har utvecklat. Investeringen kommer att skapa ett hundratal jobb i Göteborgsområdet inom tre år.

Parterna gör en gemensam investering på 200 miljoner kronor i utvecklingsföretaget Powercell Sweden AB i Göteborg. Powercell Sweden är idag ett bolag som ägs av Volvo Technology Transfer, men efter investeringen kommer Volvo att bli minoritetsägare.

En bränslecell kan liknas vid ett litet batteri som laddas med vätgas. Under en kemisk reaktion omvandlas vätgasen till el, vatten och koldioxid. Exempel på användningsområden är el-aggregat för hushåll, lastbilar, båtar, telemaster på avlägsna platser och elhybridfordon. Jämfört med vanliga diesel- eller bensindrivna motorer ger bränslecellerna upphov till klart mindre utsläpp av koldioxid och inga utsläpp alls av partiklar och kväveoxider. De är dessutom effektivare, mindre och lättare.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här