27 mars 2009

Lyckad start på Kvarnholmen

Etapp 1 (av 8) - sluttömning av det första bergrummet på Kvarnholmen är klar.

Det blev ett mycket lyckat genomförande av ett komplicerat arbete, sluttömning av olja på vattenbädden. Det hela handlade om att pumpa upp ca 200 kbm tjockolja (eldningsolja klass 5) som lagrats i bergrummet. På grund av sin låga temperatur (+4 grader) var oljan mycket trögflytande och dessutom paraffinerad med klumpbildning som följd.

Efter bergsbesiktning och skrotning samt installation av fläktar byggdes en specialställning för att kunna nå ner med pumputrustningen. Även den var av en speciell typ för att klara att hantera den trögflytande oljan och slå sönder klumparna. En robot skickades in i bergrummet för att samla in oljan och föra den mot pumpen. Oljan pumpades därefter till en cistern för vidare hantering.

Arbetet genomfördes under mycket hög säkerhetsnivå.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här